Kahramanın Yolculuğu: Özgüven

Eğitim İçeriği

•Analitik Psikoloji Açısından İnsanın Ruhsal Yapısı (Psişe)

•Kolektif Bilinçdışının Ürünleri Olarak Mitler ve Masallar

•Joseph Campbell ve Kahramanın Yolculuğu

•Yaşamımızda Karşımıza Çıkan Krizlerin Anlamı

•Sosyal Fobi ve Öz güven Sorunları Karşısında ‘Kurban’ ya da ‘Kahraman’ Olmak

•Kendin Olmak ve Bireyselleşmek Olguları