KAHRAMANIN YOLCULUĞU: ARKETİPSEL İÇE BAKIŞ & UYANIŞ ATÖLYESİ

"Girmeye korktuğun mağara, umduğun hazineyi saklıyor olabilir."

Joseph Campbell


 Çalışmada Yer Verilen Temel Konular

 • Carl Gustav Jung ve Analitik Psikoloji Kuramı
 • Jung'a Göre 'Psişe' 
 • Bilinç, Bilinçdışı ve Ortak Bilinçdışı 
 • Duyum / Duygu / Düşünce / Sezgi 
 • Arketip Kavramı ve Yaşamı Etkileyen Temel Arketipler
 • Persona / Gölge / Anima-Animus / Kendilik (Self) Arketipleri
 • Jung ve Bireyselleşme Yolculuğu
 • İnsanın Varoluşsal Anlam Krizi
 • Eşzamanlılık ve Dualite Olguları
 • Joseph Campbell ve Kahramanın Yolculuğu
 • Yaşamdaki Krizler Karşısında 'Kurban' ya da 'Kahraman' Olmak
 • Arketipsel Semboloji ve Çözümleme
 • Gölge Çalışmaları (Shadow Work)
 • Olayların, Masalların ve Mitlerin Gizil Anlamları
 • "Kendin Olmak"

Çalışmanın Amacı

Carl Gustav Jung’un görüşlerini temel alarak katılımcıların; arketipsel bir bakış açısı geliştirerek kendi iç dünyalarını tanımaları, ilişkilerini ve yaşamı anlamlandırmaları, bireyselleşme (kendini gerçekleştirme) konularında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir ?

Online olarak gerçekleşecek bu çalışmaya, Carl Gustav Jung Kuramı'na ve onun arketip teorisine ilgi duyup kendini tanıma, geliştirme ve yaşamına anlam katma çabası içinde olan herkes katılabilir.   

Hedeflenen Kazanımlar

Bu grupla online yaşantısal atölye süreci sayesinde katılımcılar;

 • Asgari düzeyde Jung kuramı temelli sembolojik ve arketipsel çözümleme ve anlamlandırma becerisi geliştirebilecekler; böylelikle yaşamda maruz kaldıkları krizleri ve içsel çatışmaları fark edip çözümlemede yardımcı olacak bilgiler elde edeceklerdir.
 • Kişisel yaşantılar ve bilinçdışı etkilerinin yanı sıra kolektif bilinçdışı alan, toplumsal krizler ve evrende gerçekleşen diğer olaylardan nasıl etkilendikleri hususunda bir farkındalık geliştireceklerdir.

Güncel Grup Atölyeleri Tarihleri için lütfen iletişime geçin

Bilgi ve Kayıt: 0532 585 2381