GÖLGE ÇALIŞMASI

"Bulmaya en çok ihtiyaç duyduğun şey, bakmayı en az istediğin yerdedir."

                                                                                       CARL GUSTAV JUNG


Çalışmada Yer Verilen Konular

 • C. G. Jung Temelli İnsanın Ruhsal Yapısı
 • Persona Arketipi ve Gölge Çalışması
 • Ego ve Gölge Çalışması
 • Kompleks ve Gölge Çalışması
 • Gölge Arketipi ve Gölge Çalışması
 • Anne Arketipi ve Gölge Çalışması
 • Baba Arketipi ve Gölge Çalışması
 • İçsel Çocuk Arketipi ve Gölge Çalışması
 • Anima/Animus Arketipleri ve Gölge Çalışması
 • Kendilik (Self) Arketipi ve Gölge Çalışması
 • Egonun Savunma Mekanizmaları
 • Dışavurumcu Gölge Çalışmaları (Shadow Work)
 • Sokratik sorgulama Tekniği, 
 • Boş Sandalye Tekniği, 
 • Aktif İmajinasyon, 
 • Çeşitli sanat terapisi uygulamaları


Çalışmanın Amacı

Joseph Campbell'ın Kahramanın Yolculuğu ve Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji Kuramını temel alarak katılımcıların; arketipsel bir bakış açısı geliştirerek kendi iç dünyalarını tanımaları, ilişkilerini ve yaşamı anlamlandırmaları, bireyleşme (kendini gerçekleştirme) konularında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir ?

Online olarak gerçekleşecek bu çalışmaya, Joseph Campbell'ın Kahramanın Yolculuğu ve Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji kuramına ilgi duyup kendini tanıma, gölge yanlarını keşfetme ve yaşamına anlam katma çabası içinde olan herkes katılabilir. 


Önemli Not: Bu gölge çalışması katılımcılarına psikolojik bir tedavi sunmamaktadır. Belli bir farkındalık seviyesinde olan kişiler için kendi gölgelerini keşfetmeye yönelik bir çalışma niteliği barındırmaktadır. Bu yüzden bu çalışma bipolar bozukluk, şizofreni, disosiyatif kimlik bozukluğu, major depresyon vb. gibi tanı almış ve hali hazırda tedavi sürecine devam eden kişiler için uygun değildir.