İÇE BAKIŞ & UYANIŞ (KAHRAMANIN YOLCULUĞU) 8. GRUP ATÖLYESİYER VERİLECEK TEMEL KONULAR

 • Carl Gustav Jung ve Analitik Psikoloji Kuramı
 • Jung'a Göre 'Psişe' 
 • Bilinç, Bilinçdışı ve Ortak Bilinçdışı 
 • Duyum / Duygu / Düşünce / Sezgi 
 • Ego Kavramı ve Savunma Mekanizmaları
 • Arketip Kavramı ve Yaşamı Etkileyen Temel Arketipler
 • Persona / Gölge / Anima-Animus / Kendilik (Self) Arketipleri
 • İnsanın Varoluşsal Anlam Krizi
 • Eşzamanlılık ve Dualite Olguları
 • Joseph Campbell ve Kahramanın Yolculuğu
 • Yaşamdaki Krizler Karşısında 'Kurban' ya da 'Kahraman' Olmak
 • Arketipsel Semboloji ve Çözümleme
 • Gölge Çalışmaları (Shadow Work)
 • Olayların, Masalların ve Mitlerin Gizil Anlamları
 • Jung ve Bireyselleşme Yolculuğu
 • "Kendin OlmaK

 

"Kahramanın Yolculuğu" konusu hakkında genel bir bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=tMf6mKBlcUs&t=1874s

 

Çalışmanın Amacı

Carl Gustav Jung’un görüşlerini temel alarak katılımcıların; arketipsel bir bakış açısı geliştirerek kendi iç dünyalarını tanımaları, ilişkilerini ve yaşamı anlamlandırmaları, bireyselleşme (kendini gerçekleştirme) konularında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

Kimler Katılabilir ?

Zoom Webinar Uygulaması üzerinden online olarak gerçekleşecek bu çalışmaya, Carl Gustav Jung Kuramı'na ve onun arketip teorisine ilgi duyup kendini tanıma, geliştirme ve yaşamına anlam katma çabası içinde olan herkes katılabilir. 

 

Hedeflenen Kazanımlar

Bu grupla online yaşantısal atölye süreci sayesinde katılımcılar;

 

 • Asgari düzeyde Jung kuramı temelli sembolojik ve arketipsel çözümleme ve anlamlandırma becerisi geliştirebilecekler; böylelikle yaşamda maruz kaldıkları krizleri ve içsel çatışmaları fark edip çözümlemede yardımcı olacak bilgiler elde edeceklerdir.
 • Kişisel yaşantılar ve bilinçdışı etkilerinin yanı sıra kolektif bilinçdışı alan, toplumsal krizler ve evrende gerçekleşen diğer olaylardan nasıl etkilendikleri hususunda bir farkındalık geliştireceklerdir.

 

TAKVİM VE SAATLER 

16 Kasım - 1 Şubat arası her Salı (Toplam 12 Hafta) 

21.00 - 22.40 saatleri arası (2 ders saati)

EĞİTİM ÜCRETİ

 1.800 TL 

Detaylı Bilgi ve Kayıt

GSM: 0532 585 2381 

[email protected]

@psikoterapist_umit_akcakaya (instagram)