İçe Bakış & Uyanış Atölyesi (10. Grup)

Atölye Programı

1. Oturum (27 Nisan Çarşamba): Carl Gustav Jung'un Yaşamı ve Analitik Psikoloji Kuramı

2. Oturum (4 Mayıs Çarşamba): Carl Gustav Jung Kuramındaki Psişe, Bilinç ve Ego kavramları

3. Oturum (11 Mayıs Çarşamba): Kişisel Bilinçdışı ve Kompleksler

4. Oturum (18 Mayıs Çarşamba): Ortak Bilinçdışı ve Eşzamanlılık

5. Oturum (25 Mayıs Çarşamba): Arketip Kavramı ve Temel Arketipler

6. Oturum (1 Haziran Çarşamba): Persona Arketipi

7. Oturum (8 Haziran Çarşamba): Gölge Arketipi

8. Oturum (15 Haziran Çarşamba): Toplumsal Gölge Arketipi

9. Oturum (22 Haziran Çarşamba): Anima ve Animus Arketipleri

10. Oturum (29 Haziran Çarşamba): Kendilik (Self) Arketipi

11. Oturum (6 Temmuz Çarşamba): Kendin Olmak

12. Oturum (13 Temmuz Çarşamba): C. Jung Kuramı Açısından Bireyselleşme


 Çalışma İçeriğinde Değinilecek Diğer Konular

 • Joseph Campbell ve Kahramanın Yolculuğu
 • Bütüncül Psikoterapi
 • Bilinçdışı ve Savunma Mekanizmaları
 • İnsanın Varoluşsal Anlam Krizi
 • Kuantum Mekaniği ve İnsan Ruhu
 • Dualite, Entropi, Zaman Kavramları
 • Yaşamdaki Krizler Karşısında 'Kurban' ya da 'Kahraman' Olmak
 • Arketipsel Semboloji ve Çözümleme
 • Gölge Çalışmaları (Shadow Work)
 • Olayların, Masalların ve Mitlerin Gizil Anlamları

Çalışmanın Amacı

Carl Gustav Jung’un görüşlerini temel alarak katılımcıların; arketipsel bir bakış açısı geliştirerek kendi iç dünyalarını tanımaları, ilişkilerini ve yaşamı anlamlandırmaları, bireyselleşme (kendini gerçekleştirme) konularında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir ?

Online olarak gerçekleşecek bu çalışmaya, Carl Gustav Jung Kuramı'na ve onun arketip teorisine ilgi duyup kendini tanıma, geliştirme ve yaşamına anlam katma çabası içinde olan herkes katılabilir.  Ancak başvuru yapan kişiler telefonda yapılacak kısa bir öngörüşme sonrası atölyeye kabul edilmektedir.

Hedeflenen Kazanımlar

Bu grupla online yaşantısal atölye süreci sayesinde katılımcılar;

 • Asgari düzeyde Jung kuramı temelli sembolojik ve arketipsel çözümleme ve anlamlandırma becerisi geliştirebilecekler; böylelikle yaşamda maruz kaldıkları krizleri ve içsel çatışmaları fark edip çözümlemede yardımcı olacak bilgiler elde edeceklerdir.
 • Kişisel yaşantılar ve bilinçdışı etkilerinin yanı sıra kolektif bilinçdışı alan, toplumsal krizler ve evrende gerçekleşen diğer olaylardan nasıl etkilendikleri hususunda bir farkındalık geliştireceklerdir.

Önemli Not: Katılımcıların konu içeriği olarak birbiriyle bağlantılı ilerleyen ve gittikçe derinleşen tüm oturumlara katılması beklenmektedir, bu yüzden katılımcılara oturumların video kayıtları paylaşılmamaktadır ancak kişinin geçerli  bir mazereti nedeniyle oturuma katılamaması söz konusu olursa, katılamadığı oturumun  kaydını sonrasında izlemek için alabilir. Bir katılımcı Atölye toplam süresi boyunca mazereti nedeniyle katılamadığı maksimum 2 oturumun kaydını alabilecektir. Bunun haricinde atölye boyunca kullanılan powerpoint sunumlar, her haftanın konusuna uygun bol miktarda pdf kitaplar, makaleler ve videolar; oluşturulacak whatsapp grubunda paylaşılacaktır.

TAKVİM VE SAATLER 

27 Nisan - 13 Temmuz arası her Çarşamba

21:00 - 22:40 arası (2 ders saati)

EĞİTİM ÜCRETİ

 1.800 TL (Toplam Program)

Detaylı Bilgi ve Kayıt

GSM: 0532 585 2381 

@psikoterapist_umit_akcakaya (instagram)

"Kahramanın Yolculuğu" konusu hakkında genel bir bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=tMf6mKBlcUs&t=1874s