Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji Kuramı Temelli Psikolojik Danışmanlık Eğitimi (Online)

Atölye Programı

1. Oturum (24 Şubat Perşembe)

 • Carl Gustav Jung'un Yaşamı ve Analitik Psikoloji Kuramı,
 • Carl Jung'a Göre 'Psişe' Bilinç, Bilinçdışı ve Ortak Bilinçdışı Kavramları.

2. Oturum (3 Mart Perşembe)

 • Arketip Kavramı ve Yaşamı Etkileyen Temel Arketipler.
 • Persona / Gölge / Anima-Animus / Kendilik (Self) Arketipleri.

3. Oturum (10 Mart Perşembe)

 • Carl Jung'a göre 'Kendin Olmak' ve Bireyselleşme.
 • Eşzamanlılık ve Dualite Olguları.

4. Oturum (17 Mart Perşembe)

 • Joseph Campbell ve Kahramanın Yolculuğu.
 • Olayların, Masalların ve Mitlerin Gizil Anlamları.

5. Oturum (24 Mart Perşembe)

 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Egonun Savunma Mekanizmaları.
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Psikoz, Kişilik Bozukluğu, Nevroz.

6. Oturum (31 Mart Perşembe)

 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Bağlanma Kuramı.
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Güvenli ve Güvensiz Bağlanma.

7. Oturum (7 Nisan Perşembe)

 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Şizoid Kişilik ve Psikoterapisi.
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Narsisistik Kişilik ve Psikoterapisi.

8. Oturum (14 Nisan Perşembe)

 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Borderline Kişilik ve  Psikoterapisi.
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Nevrotik Kişilik ve Psikoterapisi.

9. Oturum (21 Nisan Perşembe)

 • Analitik Psikoterapide “Gözleyen Ben” ve Geliştirici Yöntemler.
 • Analitik Psikoterapide Rüya Analizi.

10. Oturum (28 Nisan Perşembe)

 • Analitik Psikoterapide Sokratik Sorgulama Tekniğinin kullanılması (Örnek Uygulama)
 • Kelime Çağrışım Testi (Örnek Uygulamalar)

11. Oturum (5 Mayıs Perşembe)

 • Aktif İmgelem Tekniği (Örnek Uygulamalar) 

12. Oturum (12 Mayıs Perşembe)

 • Danışanın Ego Kapasitesini Geliştirici Jungian Yöntem ve Müdahaleler
 • Atölyenin Genel Değerlendirilmesi

Çalışmanın Amacı

Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji kuramı temel alınarak arketipsel bir bakış açısıyla ruh sağlığı profesyonellerine psikoterapi becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.


Kimler Katılabilir?

Psikolojik Danışman, Psikologlar ve Rehber Öğretmenler, Hekimler, Aile Danışmanları, Psikiyatri Hemşireleri, Ruh Sağlığı alanlarında aktif görev yapan danışmanlar ve Psikoloji ve PDR bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

Hedeflenen Kazanımlar

Bu atölye ile ruh sağlığı alanlarında çalışan katılımcılar;

 • Asgari düzeyde Jung kuramı temelli sembolojik ve arketipsel çözümleme ve anlamlandırma becerisi geliştirebilecekler; böylelikle kendi içsel çatışmalarının yanı sıra danışanlardaki çatışmaları fark edip çözümlemede yardımcı olacak bilgiler elde edeceklerdir.

Önemli Not: Katılımcıların konu içeriği olarak birbiriyle bağlantılı ilerleyen ve gittikçe derinleşen tüm oturumlara katılması beklenmektedir, bu yüzden katılımcılara oturumların video kayıtları paylaşılmamaktadır ancak kişinin geçerli  bir mazereti nedeniyle oturuma katılamaması söz konusu olursa, katılamadığı oturumun  kaydını sonrasında izlemek için alabilir. Bir katılımcı Atölye toplam süresi boyunca mazereti nedeniyle katılamadığı maksimum 2 oturumun kaydını alabilecektir. Bunun haricinde atölye boyunca kullanılan powerpoint sunumlar, her haftanın konusuna uygun bol miktarda pdf kitaplar, makaleler ve videolar; oluşturulacak whataspp grubunda paylaşılacaktır.

Eğitim Takvimi

24 Şubat - 12 Mayıs arası her Perşembe (Toplam 12 Hafta) 

21.00- 23.00 saatleri arası

Atölye Ücreti

1.800 TL (Toplam Program)

Detaylı Bilgi ve Kayıt

GSM: 0532 585 2381