Jungian Psikoterapi Eğitimi (4 Modül)


EĞİTİM PROGRAMI


Birinci Modül (6 Hafta / 12 Saat)

Carl Gustav Jung ve Analitik Psikoloji Kuramı

 • Carl Gustav Jung'un Yaşamı ve Analitik Psikoloji Kuramı.
 • Carl Jung'a Göre 'Psişe' Bilinç, Bilinçdışı ve Ortak Bilinçdışı Kavramları.
 • Arketip Kavramı ve Yaşamı Etkileyen Temel Arketipler.
 • Persona / Gölge / Anima-Animus / Kendilik (Self) Arketipleri.
 • Carl Jung'a göre 'Kendin Olmak' ve Bireyselleşme.
 • Eşzamanlılık ve Dualite Olguları.
 • Joseph Campbell ve Kahramanın Yolculuğu.
 • Olayların, Masalların ve Mitlerin Gizil Anlamları.


Birinci Modül Tarih ve Saatleri

1. Oturum: 26 Mayıs 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

2. Oturum: 2 Haziran 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

3. Oturum: 9 Haziran 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

4. Oturum: 16 Haziran 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

5. Oturum: 23 Haziran 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

6. Oturum: 30 Haziran 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00


İkinci Modül (6 Hafta / 12 Saat)

Analitik Psikoloji ve Kişilik Yapılanmaları

 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Egonun Savunma Mekanizmaları.
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Psikoz, Kişilik Bozukluğu, Nevroz.
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Bağlanma Kuramı.
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Güvenli ve Güvensiz Bağlanma.
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Şizoid Kişilik ve Psikoterapisi.
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Narsisistik Kişilik ve Psikoterapisi.
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Borderline Kişilik ve Psikoterapisi.
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Nevrotik Kişilik ve Psikoterapisi.


İkinci Modül Tarih ve Saatleri

7. Oturum: 7 Temmuz 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

8. Oturum: 14 Temmuz 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

9. Oturum: 21 Temmuz 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

10. Oturum: 28 Temmuz 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

11. Oturum: 4 Ağustos  2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

12. Oturum: 11 Ağustos  2022 Perşembe / 21:00 - 23:00


Üçüncü Modül (6 Hafta / 12 Saat)

Jungian Psikoterapi Teknikleri ve Uygulamaları

 • Analitik Psikoterapi ve Uygulamaları
 • Analitik Psikoterapide Rüya Analizi
 • Analitik Psikoterapide Sokratik Sorgulama Tekniğinin kullanılması
 • Kelime Çağrışım Testi (Örnek Uygulamalar)
 • Aktif İmgelem Tekniği (Örnek Uygulamalar)
 • Danışanın Ego Kapasitesini Geliştirici Jungian Yöntem ve Müdahaleler


Üçüncü Modül Tarih ve Saatleri

13. Oturum: 18 Ağustos  2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

14. Oturum: 25 Ağustos  2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

15. Oturum: 1 Eylül 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

16. Oturum: 8 Eylül 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

17. Oturum: 15 Eylül 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

18. Oturum: 22 Eylül 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00


Dördüncü Modül (6 Hafta / 12 Hafta)

Süpervizyon*

* Bu modülde aktif danışan gören katılımcıların getirecekleri vakalar üzerinden Jungian bir perspektifle analizler yapılacak ve süpervizyonlar verilecektir. (vaka getirmek şart değildir)


Dördüncü Modül Tarih ve Saatleri

19. Oturum: 29 Eylül 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

20. Oturum: 6 Ekim 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

21. Oturum: 13 Ekim 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

22. Oturum: 20 Ekim 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

23. Oturum: 27 Ekim 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00

24. Oturum: 3 Kasım 2022 Perşembe / 21:00 - 23:00


Çalışmanın Amacı

Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji kuramı temel alınarak arketipsel bir bakış açısıyla ruh sağlığı profesyonellerine psikoterapi becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.


Eğitmen

Psikoterapist Dr. Ümit AKÇAKAYA

 

Kimler Katılabilir?

Psikolojik Danışman, Psikologlar ve Rehber Öğretmenler, Hekimler, Aile Danışmanları, Psikiyatri Hemşireleri, Pedagoglar, Ruh Sağlığı alanlarında aktif görev yapan danışmanlar ve Psikoloji ve PDR bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.


Hedeflenen Kazanımlar

Bu atölye ile ruh sağlığı alanlarında çalışan katılımcılar;

 • Jung kuramı temelli sembolojik ve arketipsel çözümleme ve anlamlandırma becerisi geliştirebilecekler; böylelikle kendi içsel çatışmalarının yanı sıra danışanlardaki çatışmaları fark edip çözümlemede yardımcı olacak bilgiler elde edeceklerdir.

Önemli Not: Katılımcıların konu içeriği olarak birbiriyle bağlantılı ilerleyen ve gittikçe derinleşen tüm oturumlara katılması beklenmektedir, bu yüzden katılımcılara oturumların video kayıtları paylaşılmamaktadır ancak kişinin geçerli bir mazereti nedeniyle oturuma katılamaması söz konusu olursa, katılamadığı oturumun kaydını sonrasında izlemek için alabilir. Bir katılımcı Eğitimin toplam süresi boyunca mazereti nedeniyle katılamadığı her modül için 1 oturumun kaydını izleyebilecektir. Bunun haricinde atölye boyunca kullanılan powerpoint sunumlar, her haftanın konusuna uygun tatmin edici bir miktarda pdf kitaplar, makaleler ve videolar; oluşturulacak whataspp grubunda paylaşılacaktır.


Eğitim Takvimi

26 Mayıs 2022 itibariyle Her Perşembe (modüllerin takvimleri yukarıda mevcuttur)

21.00- 23.00 saatleri arası


Eğitim Ücreti

Her modül ücreti: 1.200 TL

4 Modül Peşin Ödeme 3.600 TL (1 Modül Ücretsiz olmaktadır)


Detaylı Bilgi ve Kayıt

GSM: 0532 585 2381