BÜTÜNCÜL BİR PERSPEKTİFLE İNSANIN RUHSAL YAPISI VE KİŞİLİK YAPILANMALARI

Koçluğun giderek hayatın farklı alanlarında da yaygın hale gelmesi ile birlikte biz koçlara düşen;

-koçluğun çalışma alanlarının sınırlarını çizmek, 

-bu hizmetin tüketicisi kimler olmalıdır, bunu doğru belirlemek,

-patolojiyi sezmek gibi sorumluluklar da artıyor.

Bu amaçla tasarlanan eğitimde temel amaç, asla teşhis koymak, tedavi önermek değildir. Aksine, bir koç olarak müşterimize en doğru hizmeti verebilmemiz için nerede durmamız gerektiğini anlayabileceğimiz kadar kişilik yapılanmalarını ve terapi gerektiren kişilik bozukluklarının ipuçları olabilecek tekrar eden davranış modellerini, cümleleri, tutumları tanımaktır.

Koçluk mesleğinin psikoloji, psikiyatri, nöroloji, sosyoloji gibi bilim dalları ile her geçen gün daha fazla temas ettiği günümüzde, multi-disipliner ve bütüncül yaklaşımı benimseyen Şapka Koçluk Kulübü, Sevgili Dr. Ümit Akçakaya’yı misafir ederek ile bu eğitimi gerçekleştirecektir.

Tüm koçların katılımına açık eğitim, kendine yatırım yapmayı mesleğin bir parçası haline getirmiş, ICF etik kodlara uygun çalışırken patoloji ile çalışmaması gerektiğini bilen ama nasıl ayırt edeceğini bilemeyen koçlar içindir.

Detaylı bilgi 0531 377 77 52


EĞİTİM PROGRAMI


1. Oturum (2 saat) - 10 Ekim 2022 Pazartesi

 • İnsanın Ruhsal Yapısı: Bilinç, ego, bilinçdışı ve savunma mekanizmaları

2. Oturum (2 saat) - 17 Ekim 2022 Pazartesi

 • Psikotik Düzlem: psikotik epizod, halüsinasyonlar, delüzyonel inançlar, grandiyözite, paranoid, düşünce bozuklukları)
 • Psikotik düzlemdeki kişiye yaklaşım

3. Oturum (2 Saat) - 24 Ekim 2022 Pazartesi

 • Bağlanma Kuramı ve Kişilik Bozuklukları

4. Oturum (2 Saat) - 31 Ekim 2022 Pazartesi

 • Şizoid Kişilik Bozukluğu
 • Şizoid Kişilik Bozukluğu savunmaları ve ayırt edici unsurlar
 • Şizoid Kişilik Bozukluğuna yaklaşım

5. Oturum (2 saat) - 7 Kasım 2022 Pazartesi

 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu savunmaları ve ayırt edici unsurlar
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğuna yaklaşım

6. Oturum (2 saat) - 14 Kasım 2022 Pazartesi

 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Borderline Kişilik Bozukluğu savunmaları ve ayırt edici unsurlar
 • Borderline Kişilik Bozukluğuna yaklaşım

7. Oturum (2 saat) - 21 Kasım 2022 Pazartesi

 • Nevrotik Kişilik
 • Nevrotik Kişilik savunmaları ve ayırt edici unsurlar
 • Nevrotik Kişiliğe yaklaşım

8. Oturum (2 Saat) - 28 Kasım 2022 Pazartesi

 • Kendini gerçekleştirmiş insan
 • Eğitimin genel değerlendirilmesi