Kahramanın Sonsuz Yolculuğu &  Arketipsel Sembolojisi

 Çalışmada Yer Verilecek Konular

  • Joseph Campbell ve Kahramanın Sonsuz Yolculuğu
  • J. Campell’ın 12 aşamalı Monomit Kuramı

1. Sıradan Dünya

2. Maceraya Çağrı

3. Maceranın Reddi

4. Akıl Hocasıyla Karşılaşma

5. İlk Eşiğin Aşılması

6. Testler, Düşmanlar, Dostlar

7. Mağaranın Derinliklerine Doğru

8. Büyük Dönüşüm

9. Ödül ve Sonuçlar

10. Geri Dönüş Yolu

11. Dönüşümü Kanıtlama

12 İksirle Yeniden Doğuş

  • Carl Gustav Jung'un 12 Kişilik Arketipi

1. Bilge Arketipi

2. Masum Arketipi

3. Kaşif Arketipi

4. Kral Arketipi

5. Yaratıcı / Sanatçı Arketipi

6. Bakıcı Arketipi

7. Sihirbaz Arketipi

8. Kahraman Arketipi

9. Asi Arketipi

10.  Aşık Arketipi

11. Soytarı Arketipi

12. Yetim Arketipi

  • Arketipsel Semboloji ve Çözümleme


Çalışmanın Amacı

Carl Gustav Jung’un ve Joseph Campell’ın görüşlerini temel alarak katılımcıların; arketipsel bir bakış açısı geliştirerek kendi iç dünyalarını tanımaları, ilişkilerini ve yaşamı anlamlandırmaları, bireyselleşme (kendini gerçekleştirme) konularında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir?

Online olarak gerçekleşecek bu çalışmaya, Kahramanın Yolculuğu ve Carl Gustav Jung Kuramı'na ve onun arketip teorisine ilgi duyup kendini tanıma, geliştirme ve yaşamına anlam katma çabası içinde olan herkes katılabilir.


Hedeflenen Kazanımlar

Bu grupla online yaşantısal atölye süreci sayesinde katılımcılar;

Asgari düzeyde sembolojik ve arketipsel çözümleme ve anlamlandırma becerisi geliştirebilecekler; böylelikle yaşamda maruz kaldıkları krizleri ve içsel çatışmaları fark edip çözümlemede yardımcı olacak bilgiler elde edeceklerdir.

Kişisel yaşantılar ve bilinçdışı etkilerinin yanı sıra kolektif bilinçdışı alan, toplumsal krizler ve evrende gerçekleşen diğer olaylardan nasıl etkilendikleri hususunda bir farkındalık geliştireceklerdir.

TAKVİM VE SAATLER

3 Kasım - 19 Ocak arası her çarşamba

21:00 - 22:40 arası (2 ders saati)

Ücret: 1.800 TL

 

Detaylı Bilgi ve Kayıt: 0532 585 2381


Not: Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşecek bu online atölye, zoom programı üzerinden gerçekleşecektir. Oturumlar birbirini takip eden konular içereceği için katılımcıların tüm oturumlara katılması beklenmektedir. Bu yüzden oturumların kayıtları paylaşılmayacaktır ancak katılımcı herhangi bir mücbir sebepten dolayı katılamadığı 2 oturumun kaydını alabilecektir.