C. G. JUNG'UN ANALİTİK PSİKOLOJİ KURAMINA GİRİŞ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji kuramı temel alınarak arketipsel bir bakış açısıyla ruh sağlığı profesyonellerine psikoterapi becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılabilir?

Psikolojik Danışman, Psikologlar ve Rehber Öğretmenler, Hekimler, Aile Danışmanları, Psikiyatristler, Psikiyatri Hemşireleri ve bu bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabilir.

Eğitimde Yer Verilecek Temel Konular

  • Carl Gustav Jung'un Yaşamı ve Analitik Psikoloji Kuramı
  • Carl Jung'a Göre 'Psişe' Bilinç, Bilinçdışı ve Ortak Bilinçdışı Kavramları
  • Arketip Kavramı ve Yaşamı Etkileyen Temel Arketipler
  • Persona / Gölge / Anima-Animus / Kendilik (Self) Arketipleri
  • Carl Jung'a göre 'Kendin Olmak' ve Bireyselleşme
  • Eşzamanlılık ve Dualite Olguları
  • Joseph Campbell ve Kahramanın Yolculuğu
  • Arketipsel Semboloji ve Çözümleme
  • Olayların, Masalların ve Mitlerin Gizil Anlamları


* Açılması planlan güncel eğitimler için lütfen iletişime geçin

Bilgi ve Kayıt: 0532 585 2381