KAHRAMANIN SONSUZ YOLCULUĞU &  ARKETİPSEL SEMBOLOJİSİ

Atölye Programı

1. Oturum: Masum Arketipi / Maceraya Çağrı Aşaması

2. Oturum: Yetim Arketipi / Çağrının Reddi Aşaması

3. Oturum: Fedakar Arketipi / Doğa Üstü Yardım Aşaması

4. Oturum: Kahraman Arketipi / İlk Eşiğin Aşılması ve Balinanın Karnı Aşamaları

5. Oturum: Gezgin Arketipi / Sınavlar Yolu Aşaması

6. Oturum: Asi Arketipi / Tanrıça ile Karşılaşma ve Baştan Çıkarıcı Olarak Kadın Aşamaları

7. Oturum: Savaşçı Arketipi / Babanın Gönlünü Alma Aşaması

8. Oturum: Aşık Arketipi / Tanrısallaşma ve Nihai Ödül Aşamaları

9. Oturum: Soytarı Arketipi / Dönüşü Reddetme ve Büyülü Kaçış Aşamaları

10. Oturum: Bilge Arketipi / Dışarıdan Gelen Kurtuluş ve Dönüş Eşiğin Aşılması

11. Oturum: Büyücü Arketipi / İki Dünyanın Ustası

12. Oturum: Hükümdar Arketipi / Yaşama Özgürlüğü


Çalışma İçeriğinde Değinilecek Diğer Konular

  • Bütüncül Psikoterapi
  • Bilinçdışı ve Savunma Mekanizmaları
  • İnsanın Varoluşsal Anlam Krizi
  • Kuantum Mekaniği ve İnsan Ruhu
  • Dualite, Entropi, Zaman Kavramları
  • Yaşamdaki Krizler Karşısında 'Kurban' ya da 'Kahraman' Olmak
  • Arketipsel Semboloji ve Çözümleme
  • Olayların, Masalların ve Mitlerin Gizil Anlamları

Çalışmanın Amacı

Carl Gustav Jung’un ve Joseph Campell’ın görüşlerini temel alarak katılımcıların; arketipsel bir bakış açısı geliştirerek kendi iç dünyalarını tanımaları, ilişkilerini ve yaşamı anlamlandırmaları, bireyselleşme (kendini gerçekleştirme) konularında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir?

Online olarak gerçekleşecek bu çalışmaya, Kahramanın Yolculuğu ve Carl Gustav Jung Kuramı'na ve onun arketip teorisine ilgi duyup kendini tanıma, geliştirme ve yaşamına anlam katma çabası içinde olan herkes katılabilir.


Hedeflenen Kazanımlar

Bu grupla online yaşantısal atölye süreci sayesinde katılımcılar;

Asgari düzeyde sembolojik ve arketipsel çözümleme ve anlamlandırma becerisi geliştirebilecekler; böylelikle yaşamda maruz kaldıkları krizleri ve içsel çatışmaları fark edip çözümlemede yardımcı olacak bilgiler elde edeceklerdir.

Kişisel yaşantılar ve bilinçdışı etkilerinin yanı sıra kolektif bilinçdışı alan, toplumsal krizler ve evrende gerçekleşen diğer olaylardan nasıl etkilendikleri hususunda bir farkındalık geliştireceklerdir.


Detaylı Bilgi ve Kayıt: 0532 585 2381