C. G. JUNG TEMELLİ DANIŞMANLIK

Eğitimin Amacı

Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji kuramı temel alınarak arketipsel bir bakış açısıyla ruh sağlığı profesyonellerine psikoterapi becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılabilir?

Psikolojik Danışman, Psikologlar ve Rehber Öğretmenler, Hekimler, Aile Danışmanları, Psikiyatristler, Psikiyatri Hemşireleri ve bu bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabilir.

Eğitimde Yer Verilecek Temel Konular

 • Carl Gustav Jung'un Yaşamı ve Analitik Psikoloji Kuramı
 • Carl Jung'a Göre 'Psişe' Bilinç, Bilinçdışı ve Ortak Bilinçdışı Kavramları
 • Arketip Kavramı ve Yaşamı Etkileyen Temel Arketipler
 • Persona / Gölge / Anima-Animus / Kendilik (Self) Arketipleri
 • Carl Jung'a göre 'Kendin Olmak' ve Bireyselleşme
 • Eşzamanlılık ve Dualite Olguları
 • Joseph Campbell ve Kahramanın Yolculuğu
 • Arketipsel Semboloji ve Çözümleme
 • Olayların, Masalların ve Mitlerin Gizil Anlamları
 • Analitik Psikoloji Kuramı Açısından Rüyalar ve  Rüyaların Yorumlanması
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Egonun Savunma Mekanizmaları
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Psikoz, Kişilik Bozukluğu, Nevroz, Bireyselleşmiş İnsan
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Bağlanma Kuramı, Güvenli Bağlanma ve Güvensiz Bağlanma 
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Korkulu Güvensiz Bağlanma (Şizoid Kişilik)
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Kayıtsız Güvensiz Bağlanma (Narsisistik Kişilik)
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Saplantılı Güvensiz Bağlanma (Borderline Kişilik)
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Nevrotik Kişilik
 • Analitik Psikoloji Kuramı açısından Kendini Gerçekleşmiş İnsan
 • Psikoterapide “Gözleyen Ben” Faktörü
 • Danışanın Ego Kapasitesini Geliştirici Çeşitli Yöntem ve Müdahaleler 
 • Sokratik Sorgulama Tekniği ve Uygulaması
 • Kelime Çağrışım testi (Örnek Uygulamalar)
 • Aktif İmgelem Tekniği (Örnek Uygulamalar)


* Açılması planlan güncel eğitimler için lütfen iletişime geçin

Bilgi ve Kayıt: 0532 585 2381